serwer hide and seek cs go

serwer hide and seek cs go

Międzynarodowy Trybunał Karny Fundusz Powierniczy na rzecz ofiar

Ustanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego funduszu powierniczego dla ofiar jest jednym z innowacyjnych działań podjętych przez powstania Trybunału członkowskie do zapewnienia, że ??ofiarami ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne mają istotną rolę w poszukiwaniu sprawiedliwości międzynarodowej. W przeciwieństwie do Trybunału, który staje się obecnie obchodzone poprzez ściganie osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa, które zostały uzgodnione być obrazą dla całej ludzkości, Fundusz jest mało znany wśród ogółu społeczeństwa. Poniższy artykuł przedstawia informacje na temat ustanowienia tego międzynarodowego funduszu, jego mandatu i jego działalności.

Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, teraz traktat ratyfikowany przez ponad 100 państw, weszła w życie z dniem 1 lipca 2002. Zawiera ten akapit:

Artykuł 79 (1): Trust Fund jest ustalana w drodze decyzji Zgromadzenia Państw-Stron na rzecz ofiar zbrodni podlegających jurysdykcji Trybunału i ich rodzin tych ofiar.

W nawiązaniu do tego przepisu fundusz powierniczy dla ofiar została założona w dniu 9 września 2002 roku, na 3 plenarnym posiedzeniu Zgromadzenia Państw-Stron Statutu Rzymskiego. Regulamin funduszu, z wyszczególnieniem jego mandatu oraz dane dotyczące działań, zostały przyjęte w dniu 3 grudnia 2005 roku, podczas 4. posiedzenia plenarnego. Fundusz stał się w pełni funkcjonalny w 2007 roku i zakończyła swój pierwszy pełny rok działalności w 2008 roku.

Fundusz jest prowadzony przez Zarząd składający się z wybitnych osób z całego świata, różnych narodowości i sprawiedliwej reprezentacji geograficznej będących dwa wymagania dotyczące składu tego organu. Uchwała, która ustanowiła fundusz w 2002 stwierdza następujące kryteria członkostwa Nadzorczej:

Artykuł dzięki:

the owner of the site © www.bbhost.pl